RECEPTA NA BIZNES!
– dotacje na założenie firmy

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

O PROJEKCIE

 • Mamy dotacje na założenie firm w łącznej kwocie po 38 650 zł dla 40 osób!
 • Jeśli jesteś osobą w wieku 18 – 29 lat, mieszkającą lub uczącą się na obszarze województwa łódzkiego (poza Łodzią), bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy – ten projekt może być właśnie dla Ciebie!
  Jeżeli jesteś z Łodzi – polecamy udział w równolegle realizowanym projekcie Milion przed trzydziestką!
 • Dodatkowo oferujemy szereg korzyści – szkolenia indywidualne i grupowe przygotowujące do założenia biznesu, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną i wiele innych!
 • Zapoznaj się z naszym projektem – to może być Twoja Recepta na biznes!

Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rozpoczynamy 1 czerwca 2021 roku.
Realizatorami są Centrum Edukacji CEIRON oraz HN PARTNERS


DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY
Zdobądź jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej! Zapewniamy 23.050,00 zł dotacji, którą możesz przeznaczyć na niezbędne aktywa czy też środki obrotowe do prowadzenia firmy. Zostań swoim szefem i zdecyduj na co spożytkujesz dotację! Uzyskane środki pozwolą Ci zrealizować plany i rozpocząć wymarzony biznes!

WSPARCIE POMOSTOWE
Uzyskaj aż do 2600,00 zł comiesięcznego wsparcia pomostowego – przez okres 6 pierwszych miesięcy – na pokrycie najważniejszych kosztów w swojej firmie – łącznie to 15 600,00 zł! To wsparcie dostępne dla każdej osoby zakwalifikowanej do uzyskania dotacji!

SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE
Skorzystaj ze wsparcia szkoleniowego, dzięki któremu poznasz podstawy prowadzenia firmy niezbędne do jej założenia, prowadzenia i zwiększania zysków. Nigdy nie pisałeś biznesplanów? Nasi eksperci nauczą Cię także tego! Dodatkowo podczas szkoleń możesz otrzymać stypendium, catering, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi, a także materiały szkoleniowe!

AKTUALNOŚCI

05.01.2022

Pragniemy poinformować, iż 07.01.2022 (najbliższy piątek) Biuro Projektu „Recepta na biznes” będzie nieczynne.

Tym samym także osobiste złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie będzie możliwe. Zapraszamy do składania zgłoszeń pocztą lub mailowo, a w pozostałe dni robocze Biuro projektu czynne będzie w standardowych godzinach tj. 9:00- 15:30.


03.01.2022

Rekrutacja do projektu „Recepta na biznes” zostaje przedłużona do 14.01.2022!
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Wymagane dokumenty znajdą Państwo poniżej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 733 677 779 oraz mailowo: biuro@receptanabiznes.eu


17.12.2021

PRACA BIURA PROJEKTU PODCZAS PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

Pragniemy poinformować, iż 24.12.2021 oraz 31.12.2021 Biuro Projektu „Recepta na biznes” będzie nieczynne. Tym samym 24.12.2021 także osobiste złożenie formularza zgłoszeniowego w ramach rekrutacji nie będzie możliwe.

W pozostałe dni robocze Biuro projektu czynne będzie w standardowych godzinach tj. 9:00- 15:30.


13.12.2021
Rekrutacja do projektu „Recepta na biznes” zostaje przedłużona do 30.12.2021!
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Wymagane dokumenty znajdą Państwo poniżej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 733 677 779 oraz mailowo: biuro@receptanabiznes.eu


03.12.2021
Drodzy zainteresowani udziałem w projekcie!
Pragniemy poinformować, że rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 10.12.2021!
Wszystkie informacje dotyczące wymogów oraz dokumentów znajdą Państwo poniżej.
Serdecznie zapraszamy.


03.11.2021

Drodzy Kandydaci! W poniedziałek 15 listopada 2021r. o godz. 9.30 ruszamy z naborem zgłoszeń!

Dokumenty rekrutacyjne będziecie mogli składać w terminie 15.11.2021 r.- 3.12.2021 r. Nasze biuro jest otwarte na przyjmowanie zgłoszeń składanych osobiście w godz. 9.30-15.30.

SPOSÓB SKŁADANIA:

W celu zgłoszenia do projektu musicie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz załącznikami do niego, następnie wypełniacie prawidłowo Formularz rekrutacyjny (zwracajcie uwagę, aby cała część B, która kończy się na stronie nr 9 formularza nie przekraczała maksymalnie 5 stron!) oraz dołączacie odpowiednie załączniki.

Wśród nich:
zaświadczenie z ZUS, które pozyskujecie przy pomocy wypełnionego wniosku,
załącznik nr 8Oświadczenie uczestnika projektu,
– dodatkowo – wyłącznie w wypadku osób, które uczą się na obszarze województwa łódzkiego, ale nie mieszkają w nim lub mieszkają w Łodzi – załącznik nr 9Oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wzór zaświadczenia z ZUS, wniosku o jego wydanie, jak i wszystkie pozostałe dokumenty są też dostępne w zakładce „Dokumenty”.

 

Formularz wraz z załącznikami możecie złożyć na trzy sposoby:

1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:30 (sposób zdecydowanie rekomendowany)

2. Drogą mailową na adres: biuro@receptanabiznes.eu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też w formie skanów. Pliki muszą być zapisane w formacie „word” (doc/docx), open office lub pdf edytowalny (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

3. Drogą pocztową na adres:

HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Biuro projektu „Recepta na biznes”
HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź


13.10.2021

Drodzy Uczestnicy,
Publikujemy oczekiwaną listę rankingową. Informacje o tym, jakie będą dalsze kroki w drodze do uzyskania dotacji otrzymacie mailowo.


08.09.2021

Znany jest już termin naboru biznesplanów. Biznesplany wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami będziemy przyjmować w terminie: 23-27.09.2021 w godzinach 9:00-15:30 w biurze projektu przy ulicy Targowej 27. Rekomendujemy osobiste złożenie dokumentów, niemniej jednak możliwe jest składanie dokumentów elektronicznie lub drogą pocztową zgodnie ze sposobem składania wskazanym w Regulaminie przyznawania środków finansowych. Wszystkie wzory dostępne są w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE -> DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA.

Do biznesplanu należy załączyć:

 1. Załącznik nr 1 do biznesplanu – oświadczenia
 2. Załącznik nr 2 do biznesplanu – szczegółowe zestawienie towarów i produktów
 3. Zaświadczenia ukończenia szkolenia grupowego i indywidualnego
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 5. Załącznik nr 6 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 6. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji

Do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego należy dołączyć:

 1. Załącznik nr 5 – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 2. Załącznik nr 6 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne
 4. Oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Przypominamy, że nie można finansować takich samych wydatków z jednorazowej dotacji oraz ze wsparcia pomostowego.


27.08.2021

Publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po uwzględnieniu wyników rekrutacji uzupełniającej: Lista rankingowa

Listy osób zakwalifikowanych w podziale na płeć po uwzględnieniu wyników rekrutacji uzupełniającej -> Listy

Harmonogram szkoleń dla grupy nr 2


26.08.2021

Publikujemy harmonogram szkoleń dla grupy nr 1


24.08.2021

Wyniki oceny merytorycznej po uwzględnieniu wyników rekrutacji uzupełniającej -> Wyniki oceny merytorycznej


19.08.2021

Publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez WUP -> Lista rankingowa

Listy osób zakwalifikowanych w podziale na płeć -> Listy


16.08.2021

Szanowni Kandydaci,

Informujemy, że w związku z niewyłonieniem podczas rekrutacji planowanej liczby 20 Uczestników na pozostałe 4 miejsca w projekcie ogłaszamy uzupełniający nabór formularzy. Nabór będzie trwał do wpłynięcia czwartego formularza, jednak nie dłużej niż do 18.08.2021 do godziny 15.30.


16.08.2021

Podczas oceny predyspozycji odrzucony został formularz o identyfikatorze 17/1/RNB.


9.08.2021

Wyniki oceny merytorycznej w projekcie „Recepta na biznes” -> wyniki oceny merytorycznej.


20.07.2021

Uwaga! Termin naboru wniosków został przedłużony do 27.07.2021!


6.07.2021

Drodzy Kandydaci / Drogie Kandydatki! Przedłużamy termin naboru wniosków do 20.07.2021!


16.06.2021

Przypominamy, że już jutro startuje rekrutacja do projektu. Zachęcamy do składania formularzy osobiście. Zwracajcie uwagę, aby cała część B, która kończy się na stronie nr 9 formularza nie przekraczała maksymalnie 5 stron!


2.06.2021

Drodzy Kandydaci! W czwartek 17 czerwca o godz. 9.30 ruszamy z naborem zgłoszeń!

TERMIN: Dokumenty rekrutacyjne będziecie mogli składać w terminie 17.06.2021 r. – 6.07.2021 r. AKTUALIZACJA: przedłużenie naboru do 27.07.2021! Nasze biuro jest otwarte na przyjmowanie zgłoszeń składanych osobiście w godz. 9.30-15.30.

SPOSÓB SKŁADANIA:

W celu zgłoszenia do projektu musicie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz załącznikami do niego, następnie wypełniacie prawidłowo Formularz rekrutacyjny oraz dołączacie odpowiednie załączniki.

Wśród nich:
zaświadczenie z ZUS, które pozyskujecie przy pomocy wypełnionego wniosku,
załącznik nr 8Oświadczenie uczestnika projektu,
– dodatkowo – wyłącznie w wypadku osób, które uczą się na obszarze województwa łódzkiego, ale nie mieszkają w nim lub mieszkają w Łodzi – załącznik nr 9Oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wzór zaświadczenia z ZUS, wniosku o jego wydanie, jak i wszystkie pozostałe dokumenty są też dostępne w zakładce „Dokumenty”.

 

Formularz wraz z załącznikami możecie złożyć na trzy sposoby:

1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:30.

2. Drogą mailową na adres: biuro@receptanabiznes.eu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też w formie skanów. Pliki muszą być zapisane w formacie „word” (doc/docx), open office lub pdf edytowalny (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

3. Drogą pocztową na adres:

HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Biuro projektu „Recepta na biznes”
HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź


1.06.2021

Cześć!

Z początkiem czerwca wystartował projekt „Recepta na biznes”. Jutro podamy do publicznej wiadomości termin naboru zgłoszeń.

W zakładce Dokumenty opublikowaliśmy już wszystkie regulaminy oraz formularze rekrutacyjne.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uzyskaniem informacji o projekcie zachęcamy do przesyłania wiadomości na adres biuro@receptanabiznes.eu lub kontakt telefoniczny z Biurem projektu, pod nr 733 677 779. Chętnie doradzimy i odpowiemy na wszystkie wątpliwości.


25.05.2021

Miło nam poinformować, że 1 czerwca wystartuje projekt „Recepta na biznes”. Rozpoczęcie naboru zgłoszeń planowane jest na drugą połowę czerwca 2021.

Niebawem na tej stronie opublikujemy regulaminy oraz formularze rekrutacyjne. Prosimy o cierpliwość!

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uzyskaniem informacji o projekcie lub wpisaniem na listę zainteresowanych zachęcamy do przesyłania wiadomości na adres biuro@receptanabiznes.eu lub kontakt telefoniczny z Biurem projektu, pod nr 733 677 779. Chętnie doradzimy i odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

Informacje o starcie rekrutacji do projektu uzyskasz najszybciej zapisując się do naszego newslettera.

WSPARCIE W PROJEKCIE

Jednorazowa dotacja w kwocie 23 050 zł to wsparcie, które pozwoli na zakup niezbędnych aktywów do firmy: sprzętu, mebli, maszyn, narzędzi. Ponadto środki te możesz przeznaczyć np. na materiały i półprodukty. Świat stoi przed Twoją firmą otworem!

Wsparcie pomostowe to wypłacane comiesięcznie środki finansowe (2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności), które pozwolą Ci na pokrycie cyklicznych, bieżących wydatków firmy. Opłacisz nimi składki ZUS przedsiębiorcy, usługi księgowe, abonament telefoniczny i internetowy, paliwo związane z pojazdem służbowym i inne podobne koszty – w kwotach netto.

Szkolenie „ABC Małego Biznesu” – w ciągu 60h szkolenia dostarczymy Ci niezbędnych informacji m.in. o tym jak założyć firmę, czy na czym polega księgowość w małym przedsiębiorstwie. Dodatkowo podpowiemy jak prowadzić działania marketingowe, w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz jak dbać o utrzymanie rentowności firmy i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania na jej rozwój. Dostarczymy wiedzy przydatnej przy prowadzeniu negocjacji handlowych, podpowiemy też jak radzić sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi podczas prowadzenia firmy. Nasi eksperci pokażą Ci też jak przygotować dobry biznesplan i odpowiedzą na potrzeby związane z tworzeniem Twojego własnego biznesplanu podczas szkoleń indywidualnych.

Podczas szkolenia nie musisz martwić się o posiłek – zapewnimy smaczny catering, a ponadto zwrócimy koszt dojazdu, czy koszt opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną.

Martwisz się o koszty utrzymania w trakcie udziału w szkoleniu? Podamy Ci pomocną dłoń udzielając stypendium w wysokości 9,60 zł brutto za każdą odbytą godzinę szkoleń!REKRUTACJA

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Jeżeli:

 • masz 18 – 29 lat,
 • zamieszkujesz lub uczysz się w województwie łódzkim (poza Łodzią),
 • jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo (sprawdź definicję),
 • utraciłeś/-aś pracę po 1 marca 2020 roku,

– masz szansę na wzięcie udziału w projekcie „Recepta na biznes”

Wyjaśniamy, że uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby, którym wygasło zatrudnienie lub je rozwiązały, jak również osoby, które otrzymały wypowiedzenie.

Poniżej już niebawem znajdzie się Regulamin rekrutacji zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument zanim złożysz formularz rekrutacyjny – zawiera on m.in. informacje nt. osób wyłączonych z udziału w projekcie.

DOKUMENTY PROJEKTOWE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny / wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji formalnej

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza

Załącznik nr 4 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 5 – Karta oceny predyspozycji

Załącznik nr 6 – Opis sektorów wykluczonych

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym / wersja edytowalna

Załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika projektu / wersja do druku

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o kontynuowaniu nauki / wersja edytowalna

Załącznik nr 10 – Wzór zaświadczenia ZUS

Załącznik nr 11 – Druk US-7 – wniosek o wydanie zaświadczenia

Załącznik nr 12 – Przykładowy sposób wypełnienia druku US-7

Uwaga: zdecydowanie odradzamy wnioskowanie o przesłanie zaświadczenia z ZUS pocztą – czas oczekiwania potrafi wynosić kilka tygodni.

 

DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Zał. 1 Biznesplan / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 1 do biznesplanu – oświadczenia składane wraz z biznesplanem / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 2 do biznesplanu – szczegółowe zestawienie towarów i usług / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. 4 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 5 Oświadczenie o pomocy de minimis / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc (wypełniamy żółte pola, za wyjątkiem pola z nr NIP i datą utworzenia podmiotu – te proszę pozostawić puste)

Zał. 7 Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 8 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 9 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 10 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 11 Wzór umowy na wsparcie pomostowe

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Powyższych dokumenty można także wysłuchać za pomocą bezpłatnego programu DSpeech, który można pobrać tutaj.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikujemy tutaj.

KONTAKT I BIURO PROJEKTU

Centrum Edukacji CEIRON

Masz pytania? Skontaktuj się z biurem projektu:

Adres biura projektu: Łódź, ul. Targowa 27 (HN Partners s.c.)

E-mail: biuro@receptanabiznes.eu

Telefon: + 48 733 677 779

Skip to content