RECEPTA NA BIZNES 2!
– dotacje na założenie firmy

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

O PROJEKCIE

 • Mamy dotacje na założenie firm w łącznej kwocie po 39 850 zł dla 18 osób!
 • Jeśli jesteś osobą w wieku 18 – 29 lat, mieszkającą lub uczącą się na obszarze powiatów: ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, ZGIERSKIEGO, BRZEZIŃSKIEGO, PABIANICKIEGO, bierną zawodowo lub bezrobotną zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy – ten projekt może być właśnie dla Ciebie!
 • Dodatkowo oferujemy szereg korzyści – szkolenia indywidualne i grupowe przygotowujące do założenia biznesu, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną i wiele innych!
 • Zapoznaj się z naszym projektem – to może być Twoja Recepta na biznes!

Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rozpoczynamy 1 stycznia 2022 roku.
Realizatorami są Centrum Edukacji CEIRON oraz HN PARTNERS

 • Celem projektu jest: Zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wspieranie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.01.2022-30.06.2023 wśród 18 osób (10K/8M) pozostających bez pracy w wieku 18-29 lat z subregionu łódzkiego, tj. powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wsch. i zgierskiego, w tym 15 osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 oraz 3 os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. o niskich kwalifikacjach oraz kobiet, które podejmą własną działalność gospodarczą i poprowadzą ją przez minimum 12 miesięcy.
 • Planowane efekty: Nabycie kwalifikacji/ kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 18osób, podjęcie działalności gospodarczej przez 18 osób w ramach projektu.
 • Wartość projektu: 970 998,90 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 818 357,87 zł

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY
Zdobądź jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej! Zapewniamy 23.050,00 zł dotacji, którą możesz przeznaczyć na niezbędne aktywa czy też środki obrotowe do prowadzenia firmy. Zostań swoim szefem i zdecyduj na co spożytkujesz dotację! Uzyskane środki pozwolą Ci zrealizować plany i rozpocząć wymarzony biznes!

WSPARCIE POMOSTOWE
Uzyskaj aż do 2800,00 zł comiesięcznego wsparcia pomostowego – przez okres 6 pierwszych miesięcy – na pokrycie najważniejszych kosztów w swojej firmie – łącznie to 16 800,00 zł! To wsparcie dostępne dla każdej osoby zakwalifikowanej do uzyskania dotacji!

SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE
Skorzystaj ze wsparcia szkoleniowego, dzięki któremu poznasz podstawy prowadzenia firmy niezbędne do jej założenia, prowadzenia i zwiększania zysków. Nigdy nie pisałeś biznesplanów? Nasi eksperci nauczą Cię także tego! Dodatkowo podczas szkoleń możesz otrzymać stypendium, catering, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi, a także materiały szkoleniowe!

AKTUALNOŚCI

30.09.2023

Pragniemy poinformować, iż realizacja projektu „Recepta na biznes II” z dniem 30.09.2023r. została zakończona.


28.10.2022

Biuro Projektu w dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) będzie nieczynne. Zapraszamy od środy 2.11.2022 r.


26.09.2022

Drodzy Uczestnicy,

Publikujemy oczekiwaną Listę rankingową dotyczącą oceny biznesplanów uczestników Grupy 2. Informacje o tym, jakie są dalsze kroki w drodze do uzyskania dotacji otrzymacie mailowo.

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- Grupa 2- z uwzględnieniem oceny wniosków o wsparcie pomostowe

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- Grupa 2- w podziale na płeć


09.09.2022

Drodzy Uczestnicy!
Poniżej prezentujemy zaktualizowany harmonogram dodatkowych dni szkoleniowych dla uczestników z naboru uzupełniającego w ramach Grupy nr 2.

Harmonogram – dodatkowe dni szkoleniowe- Grupa II – nabór uzupełniający


08.09.2022

Drodzy Uczestnicy!
Poniżej prezentujemy zaktualizowany harmonogram dodatkowych dni szkoleniowych dla uczestników z naboru uzupełniającego w ramach Grupy nr 2.

Harmonogram – dodatkowe dni szkoleniowe- Grupa II – nabór uzupełniający


06.09.2022

Drodzy Uczestnicy!
Poniżej prezentujemy Harmonogram dodatkowych dni szkoleniowych dla uczestników z naboru uzupełniającego w ramach Grupy nr 2.

Harmonogram – dodatkowe dni szkoleniowe- Grupa II – nabór uzupełniający


02.09.2022

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU:

Szanowni Państwo, informujemy, że biznesplany wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami będziemy przyjmować w terminie: 19-21.09.2022 w godzinach 9:00-15:00 w biurze projektu przy ulicy Targowej 27, Łódź.

Wszystkie wzory dostępne są w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE -> DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA.


26.08.2022

Drodzy Uczestnicy,

Publikujemy oczekiwaną Listę rankingową dotyczącą oceny biznesplanów uczestników Grupy 1. Informacje o tym, jakie są dalsze kroki w drodze do uzyskania dotacji otrzymacie mailowo.

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- Grupa 1- z uwzględnieniem oceny wniosków o wsparcie pomostowe

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- Grupa 1- w podziale na płeć


26.08.2022

Drodzy Kandydaci!
Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji na 3 ostatnie miejsca w projekcie – do II grupy w ramach naboru uzupełniającego.

Lista rankingowa- Grupa II – wyniki rekrutacji- 3 ostatnie miejsca
Lista rankingowa- Grupa II – wyniki rekrutacji – 3 ostatnie miejsca – w podziale na płeć

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym osobom.


25.08.2022

Drodzy Kandydaci!
Poniżej prezentujemy wyniki formularzy złożonych na 3 ostatnie miejsca w naborze uzupełniającym do grupy II.

Lista rankingowa- Grupa II- ostatnie 3 miejsca

Z osobami zakwalifikowanymi będziemy kontaktować się w celu umówienia na spotkania z doradcą zawodowym, które są kolejnym etapem rekrutacji.


25.08.2022

Szanowni Państwo,

W związku z wpływem 3 formularzy zgłoszeniowych do projektu 25.08.2022 o godzinie 14:00 zamykamy rekrutację do projektu „Recepta na biznes II”. Zgłoszenia, które wpłyną później zostaną zarejestrowane na listach rezerwowych.
W przypadku zmian będziemy Państwa niezwłocznie informować.

 


19.08.2022

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy dodatkową rekrutację do projektu- nabór dotyczy ostatnich trzech miejsc w projekcie.
Formularze można składać do 31.08.2022 r. lub do wpłynięcia trzech formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria formalne.

Dlatego też prosimy nie zwlekać!

Formularze zgłoszeniowe i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce „DOKUMENTY”.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze projektu: ul. Targowa 27 Łódź w godzinach 9:00-15:00,

mailowo: biuro@receptanabiznes.eu oraz telefonicznie: 733 677 779.

 


19.08.2022

Drodzy Kandydaci!
Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji do II grupy w ramach projektu z uwzględnieniem formularzy z ramach naboru uzupełniającego.

Lista rankingowa- Grupa II – wyniki rekrutacji
Lista rankingowa- Grupa II – wyniki rekrutacji – w podziale na płeć

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym osobom.


18.08.2022

Drodzy Kandydaci!
Poniżej prezentujemy wyniki formularzy złożonych w naborze uzupełniającym do grupy II.

Lista rankingowa- Grupa II- nabór uzupełniający

Z osobami zakwalifikowanymi będziemy kontaktować się w celu umówienia na spotkania z doradcą zawodowym, które są kolejnym etapem rekrutacji.


17.08.2022

Drodzy Uczestnicy!
Poniżej prezentujemy Harmonogram szkoleń grupowych w ramach Grupy nr 2.

Harmonogram szkoleń- Grupa II


17.08.2022

Drodzy Kandydaci!
Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji podstawowej do II grupy w ramach projektu

Lista rankingowa- Grupa II – wyniki rekrutacji
Lista rankingowa- Grupa II – wyniki rekrutacji – w podziale na płeć

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym osobom.
Przypominamy, że w związku z wolnymi miejscami w Grupie II nabór zgłoszeń trwa do 18.08.2022 do godziny 12:00.


16.08.2022

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór do II edycji zostaje wydłużony. Formularze zgłoszeniowe można składać do 18.08.2022 do godziny 12:00
Serdecznie zapraszamy do udziału.


08.08.2022

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór do II edycji zostaje wyydłużony. Formularze zgłoszeniowe można składać do 14.08.2022.
Serdecznie zapraszamy do udziału.


03.08.2022

Drodzy Kandydaci!
Poniżej prezentujemy wyniki formularzy złożonych w naborze podstawowym do grupy II.

Lista rankingowa- Grupa II

Z osobami zakwalifikowanymi będziemy kontaktować się w celu umówienia na spotkania z doradcą zawodowym, które są kolejnym etapem rekrutacji.


02.08.2022

Szanowni Państwo, informujemy, że do II edycji projektu prowadzony będzie nabór uzupełniający w ramach rekrutacji. Tym samym nabór zgłoszeń do II edycji projektu wydłużony zostaje do 08.08.2022 do godziny 12:00.
Serdecznie zapraszamy do udziału.


29.07.2022

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH I EDYCJI PROJEKTU:

Szanowni Państwo, informujemy, że biznesplany wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami będziemy przyjmować w terminie: 16-18.08.2022 w godzinach 9:00-15:00 w biurze projektu przy ulicy Targowej 27, Łódź.

Wszystkie wzory dostępne są w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE -> DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA.


13.07.2022

Drodzy Uczestnicy!
Poniżej prezentujemy Harmonogram szkoleń grupowych w ramach Grupy nr 1.

Harmonogram szkoleń- Grupa I


13.07.2022

Drodzy Kandydaci!
Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji do I grupy w ramach projektu

Lista rankingowa- Grupa I – wyniki rekrutacji
Lista rankingowa- Grupa I – wyniki rekrutacji – w podziale na płeć

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym osobom.


06.07.2022

Drodzy Kandydaci!
Poniżej prezentujemy wyniki formularzy złożonych w ramach naboru do I grupy w ramach projektu

Lista rankingowa- Grupa I

Z osobami zakwalifikowanymi będziemy kontaktować się w celu umówienia na spotkania z doradcą zawodowym, które są kolejnym etapem rekrutacji.


04.07.2022

Drodzy Kandydaci!
Pragniemy ogłosić, iż ruszamy z rekrutacją do drugiej grupy w projekcie. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w okresie 13.07.2022- 01.08.2022

Zapraszamy do aplikowania! To ostatnia grupa w tym projekcie.


24.06.2022

Drodzy Kandydaci!
Nabór zgłoszeń do Grupy I w ramach projektu zostaje przedłużony do 1 lipca 2022r !

Zapraszamy do aplikowania.


15.06.2022

Szanowni Państwo,
Biuro projektu 17 czerwca 2022r. będzie nieczynne.


10.06.2022

Drodzy Kandydaci!
Nabór zgłoszeń do projektu zostaje przedłużony do 24 czerwca 2022r !

Zapraszamy do aplikowania.


27.05.2022

Drodzy Kandydaci!
Nabór zgłoszeń do projektu zostaje przedłużony do 10 czerwca 2022r !

Zapraszamy do aplikowania.


29.04.2022

Drodzy Kandydaci! W czwartek 12 maja 2022r. o godz. 9.30 ruszamy z naborem zgłoszeń!

Dokumenty rekrutacyjne będziecie mogli składać w terminie 12.05.2022 r.- 26.05.2022 r. Nasze biuro jest otwarte na przyjmowanie zgłoszeń składanych osobiście w godz. 9.30-15.00.

SPOSÓB SKŁADANIA:

W celu zgłoszenia do projektu musicie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz załącznikami do niego, następnie wypełniacie prawidłowo Formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce Dokumenty)- zwracajcie uwagę, aby cała część B, nie przekraczała maksymalnie 5 stron!- oraz dołączacie odpowiednie załączniki.

Wśród nich:
zaświadczenie z ZUS, które pozyskujecie przy pomocy wypełnionego wniosku,
załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika projektu,
– dodatkowo – wyłącznie w wypadku osób, które uczą się na obszarze wyznaczonych powiatów lecz w nich nie mieszkają – załącznik nr 9– Oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wzór zaświadczenia z ZUS, wniosku o jego wydanie, jak i wszystkie pozostałe dokumenty są też dostępne w zakładce „Dokumenty”.

 

Formularz wraz z załącznikami możecie złożyć na trzy sposoby:

1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:00 (sposób zdecydowanie rekomendowany)

2. Drogą mailową na adres: biuro@receptanabiznes.eu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też w formie skanów. Pliki muszą być zapisane w formacie „word” (doc/docx), open office lub pdf edytowalny (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

3. Drogą pocztową na adres:

HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:
Wzór opisu na kopertę

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Biuro projektu „Recepta na biznes 2”
HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź


12.04.2022

Szanowni Państwo,
Pierwszy nabór zgłoszeń do projektu planowany jest na koniec kwietnia 2022r. Dokładne terminy zostaną podane na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem lub mają Państwo pytania odnoście udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu:
– osobiście w Biurze Projektu- ul. Targowa 27, Łódź – w godzinach 9:00-15:00,
– mailowo: biuro@receptanabiznes.eu,
– telefonicznie: 733 677 779.


07.04.2022

W zakładce DOKUMENTY zostały opublikowane wzory dokumentów rekrutacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się!

Informacje o pierwszym naborze do projektu zostaną opublikowane w najbliższym czasie.


WSPARCIE W PROJEKCIE

Jednorazowa dotacja w kwocie 23 050 zł to wsparcie, które pozwoli na zakup niezbędnych aktywów do firmy: sprzętu, mebli, maszyn, narzędzi. Ponadto środki te możesz przeznaczyć np. na materiały i półprodukty. Świat stoi przed Twoją firmą otworem!

Wsparcie pomostowe to wypłacane comiesięcznie środki finansowe (2800 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności), które pozwolą Ci na pokrycie cyklicznych, bieżących wydatków firmy. Opłacisz nimi składki ZUS przedsiębiorcy, usługi księgowe, abonament telefoniczny i internetowy, paliwo związane z pojazdem służbowym i inne podobne koszty – w kwotach netto.

Szkolenie „ABC Małego Biznesu” – w ciągu 60h szkolenia dostarczymy Ci niezbędnych informacji m.in. o tym jak założyć firmę, czy na czym polega księgowość w małym przedsiębiorstwie. Dodatkowo podpowiemy jak prowadzić działania marketingowe, w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz jak dbać o utrzymanie rentowności firmy i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania na jej rozwój. Dostarczymy wiedzy przydatnej przy prowadzeniu negocjacji handlowych, podpowiemy też jak radzić sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi podczas prowadzenia firmy. Nasi eksperci pokażą Ci też jak przygotować dobry biznesplan i odpowiedzą na potrzeby związane z tworzeniem Twojego własnego biznesplanu podczas szkoleń indywidualnych.

Podczas szkolenia nie musisz martwić się o posiłek – zapewnimy smaczny catering, a ponadto zwrócimy koszt dojazdu, czy koszt opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną.

Martwisz się o koszty utrzymania w trakcie udziału w szkoleniu? Podamy Ci pomocną dłoń udzielając stypendium w wysokości 9,92 zł brutto za każdą odbytą godzinę szkoleń!REKRUTACJA

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Jeżeli:

 • masz 18 – 29 lat,
 • zamieszkujesz lub uczysz się na terenie powiatów: łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego,
 • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo (sprawdź definicję),
 • utraciłeś/-aś pracę po 1 marca 2020 roku lub jesteś kobietą lub osobą o niskich kwalifikacjach.

– masz szansę na wzięcie udziału w projekcie „Recepta na biznes 2”

Wyjaśniamy, że uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby, którym wygasło zatrudnienie lub je rozwiązały, jak również osoby, które otrzymały wypowiedzenie.

Poniżej już niebawem znajdzie się Regulamin rekrutacji zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument zanim złożysz formularz rekrutacyjny – zawiera on m.in. informacje nt. osób wyłączonych z udziału w projekcie.

DOKUMENTY PROJEKTOWE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny / wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji formalnej

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza

Załącznik nr 4 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 5 – Karta oceny predyspozycji

Załącznik nr 6 – Opis sektorów wykluczonych

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym

Załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika projektu / wersja do druku

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o kontynuowaniu nauki / wersja edytowalna

Załącznik nr 10 – Wzór zaświadczenia ZUS

Załącznik nr 11 – Druk US-7 – wniosek o wydanie zaświadczenia

Załącznik nr 12 – Przykładowy sposób wypełnienia druku US-7

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Uwaga: zdecydowanie odradzamy wnioskowanie o przesłanie zaświadczenia z ZUS pocztą – czas oczekiwania potrafi wynosić kilka tygodni.

 

 

DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Zał. 1 Biznesplan / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 1 do biznesplanu – oświadczenia składane wraz z biznesplanem / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 2 do biznesplanu – szczegółowe zestawienie towarów i usług / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. 4 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 5 Oświadczenie o pomocy de minimis / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Zał. 7 Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 8 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 9 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego / wersja cz-b / wersja kolorowa

Zał. 10 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 11 Wzór umowy na wsparcie pomostowe
 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Powyższych dokumenty można także wysłuchać za pomocą bezpłatnego programu DSpeech, który można pobrać tutaj.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikujemy tutaj.

KONTAKT I BIURO PROJEKTU

Centrum Edukacji CEIRON

Masz pytania? Skontaktuj się z biurem projektu:

Adres biura projektu: Łódź, ul. Targowa 27 (HN Partners s.c.)

E-mail: biuro@receptanabiznes.eu

Telefon: + 48 733 677 779

Skip to content